Betaling

Kjære kunde,

Vår nye side er under utvikling akkurat nå og foreløpig har vi kun muligheter til å ta imot innbetalinger via Vipps. Merk at betalingen ikke skjer automatisk! Ordrebeløpet skal vippses til vårt vippsnr. 802265 (Festlig) etter at bestillingen er gjennomført. Du kan merke din innbetaling i Vipps med ordrenummeret.